Dunabogdány Község Önkormányzata 6/2018. (IX.11.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 12

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 553 036 Ft-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- bérkompenzáció                                       95 934 Ft

- intézmény finansz.(bérkompenzáció)          89 518 Ft

- intézmény finansz. (pedag.bérmin.adódó)  367 584 Ft


(2) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 177 650 000 Ft-tal megemeli. A pályázati támogatás a PM-Óvoda felújítással kapcsolatos kiadásokra fordítható.


(3) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 4 103 053 Ft-tal megemeli. A nem tervezett alábbi felsorolt bevételek a tartalékba kerülnek:

- bérkompenzáció előleg                           25 270 Ft

- nemzetiségi pótlék                             1 056 000 Ft

- biztosító ált. kártérítés                        2 250 022 Ft

- szoc. pótlék                                         271 865 Ft

- kult. pótlék                                           151 096 Ft

- ASP kieg.tám                                       348 800 Ft


(4) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát 3 107 959 Ft-tal módosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- állami elszám.-ból eredő kiadás(2017) 2 412 405 Ft

- Fővárosi Vízművek                                695 554 Ft


(5) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 200 000 Ft-tal megemeli. Az Uszoda (közv. szolg.) bérleti díj bevétele okozta többletbevételt a felmerülő közvetített szolg. teljesítésére kell fordítani.


(6) A 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdés szerint módosulnak.
2. §


(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 89 518 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2018 évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 367 584 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda pedagógusainak bérét kell finanszírozni.


(3) A 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) és (2) bekezdés szerint módosulnak.3. §


(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 950 249 Ft-tal megemeli. A Nemzeti Választási Irodától kapott támogatásból a 2018 évi OGY választás költségeit kell finanszírozni.


(2) A 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.4.§


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni