Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 15

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 81 358 509 Ft-tal megemeli, az alábbiak szerint:


Bevételi előirányzatok változása 2019.12.31.Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

B111

    1 179 880

Köznevelési feladatok támogatása

B112

    2 897 183

Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tám.

B113

    2 606 808

Kulturális feladatok támogatása

B114

       281 469

Működési célú kiegészítő támogatások

B115

    3 306 000

MÁK elszámolásból származó bevételek

B116

    1 674 734

Egyéb működési célú támogatások

B16

       674 751

Egyéb felhalmozási célú támogatások

B25

    9 338 080

Helyi adó összes bevételi ei növ.

B3

  41 231 735

Működési bevételek összes ei változása

B4

    6 440 316

Felhalmozási bevételek

B5

    3 777 804

Átvett pénzeszközök

B6-B7

       848 380

Finanszírozási bevételek

B8

    7 101 369

 Összesen


  81 358 509

Kiadási előirányzatok változása 2019.12.31.Személyi juttatások ei változása összesen

K1

       876 078

Dologi kiadások ei változása összesen

K3

    3 583 771

Szociális ellátások ei változása összesen

K48

-       91 011

Műk. célú tám.összes ei változása államháztartáson belülre

K506

       565 693

Tartalék

K513

  66 993 447

Fejlesztési kiadások (beruházások) összes ei változása

K6

    9 511 544

Finanszírozási kiadások összes ei változása

K9

-       81 013

Összesen


  81 358 509


(2) Az (1) bekezdésben felsorolt a módosításokkal Dunabogdány Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 774.862.363 Ft. Ezen belül az intézmények finanszírozása 189.120.663 Ft. A belső pénzmozgás kiszűrésével az Önkormányzat költségvetésének (intézmények nélküli) bevételi és kiadási főösszege: 774.862.363 - 189.120.663 = 585.741.700 Ft.


(3) A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai között az következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:


Önkormányzati kiadási előirányzatok közötti átvezetések

megnevezés

rovat

 növekedés

 csökkenés

Személyi juttatások
alapilletmény

K1101


         121 436

cafetéria

K1107


           49 576

normatív jutalom

K1102

          109 436


helyettesítés

K1104

           49 576


megbízási díj

K123

           12 000


helyettesítés

K1104

           41 105


tartalék

K513


           41 105

megbízási díj

K123

          834 973


tartalék

K513


         834 973

Összesen


       1 047 090

      1 047 090

Dologi kiadások
telefondíj

K322

          102 000


áfa

K351


         102 000

vásárolt élelmezés

K332

          668 363


bérleti díj

K333


         668 363

egyéb szolgáltatás

K337

          194 400


szakmai szolgáltatás

K336


         194 400

áfa befizetés

K352

             5 000


áfa

K351


             5 000

települési támogatás

K48

          100 000


egyéb dologi kiadás

K355


         100 000

rezsicsökkentett tüzelőanyagok

K312

       1 686 803


rezsicsökkentett tüzelőanyagok áfa

K351

          229 909


karbantartás

K334

          546 200


egyéb szolgáltatások

K337

          149 600


szakmai szolgáltatás

K336


         197 000

egyéb dologi kiadások

K355


         200 000

települési támogatás

K48


         403 139

átadott pénzeszk. Bursa

K506

          100 000


tartalék

K513


      1 912 373

Összesen


       3 782 275

      3 782 275

Beruházások
egyéb tárgyi eszközök beszerzése

K64

          600 000


immateriális javak beszerzése

K61


         600 000

Felújítások
tárgyi eszköz felújítások

K73

       5 024 004


ingatlan felújítások

K71


      5 024 004

Összesen


       5 624 004

      5 624 004


(4) A 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (3) bekezdés szerint módosulnak.


2. §


(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 1.392.845 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:


Óvoda kiadási előirányzatok változása


Megnevezés

 Növekedés

Személyi juttatások és járulékok változása


Jubileumi jutalom

               750 972

Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció)

                 14 880

Dologi kiadások

                        -  

Egyéb szolgáltatások (NNÖ támogatásból)

               137 790

Egyéb szolgáltatások áfa (NNÖ támogatásból)

                 37 203

Szakmai anyagok beszerzése

               152 000

Karbantartás

               100 000

Egyéb szolgáltatás

               100 000

Áfa

               100 000

Összesen

             1 392 845Óvoda bevételi előirányzatok változása


Megnevezés

 növekedés

Áfa visszaigénylés

               452 000

NNÖ támogatás

               174 993

Fenntartói finanszírozás (Önk.tartalékból)

               750 972

Fenntartói finanszírozás (egyéb kp-i tám.-ból)

                 14 880

Összesen

             1 392 845


(2) A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:


Óvoda kiadási előirányzatok közötti átvezetések
megnevezés

rovat

 növekedés

 csökkenés

Személyi juttatások
alapilletmények

K1101


     719 500

megbízási díj

K123

      719 500


túlmunka

K1104

         5 000


Szocho

K2


         5 000

Összesen


     724 500

     724 500

Dologi kiadások
územeltetési anyagok

K312


     200 000

vásárolt élelmezés

K332

      263 750


szakmai szolgáltatások

K336


     463 750

egyéb szolgáltatások

K337

      480 000


egyéb dologi kiadások

K355


       80 000

Összesen


     743 750

     743 750

Beruházások
informatikai eszközbeszerzés


      400 000


egyéb tárgyi eszközbeszerzés

K64


     400 000

Összesen


     400 000

     400 000

Mindösszesen


   1 868 250

  1 868 250

Óvoda bevételi előirányzatok közötti átvezetések
megnevezés

rovat

 növekedés

 csökkenés

nemzetiségi támogatás

B16

      450 000

              -  

Apor Vilmos Főiskola

B402

         5 000

              -  

Étkezési díjbevétel

B405

              -  

     173 569

ÁFA

B406

              -  

       46 888

Fenntartói finansz csökkenése

B816

              -  

     234 676

Előző évi maradvány növekedése

B8131

            133

              -  

Összesen


     455 133

     455 133


(3) A 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak.


(4) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Német Nemzetiségi Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 118.180.525 Ft.


3. §


(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát 1 759 798 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok változása


Személyi juttatások és járulékok ei változása összesen

    1 515 662

Dologi kiadások ei változása összesen

        92 136

Fejlesztési kiadások összes ei változása

       152 000

Összesen

    1 759 798

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatok változása


Egyéb működési célú támogatások (választási támogatás)

    1 759 798

Összesen

    1 759 798


(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok közötti átvezetések

megnevezés

rovat

 növekedés

 csökkenés

Személyi juttatások
normatív jutalom

K1102

           98 756


céljuttatás

K1103

                  -  

           98 756

Összesen


           98 756

           98 756

Dologi kiadások
üzemeltetési anyagok

K312


         532 436

közüzemi díjak

K331

          206 538


bérleti díj

K333

           50 000


karbantartás

K334

          250 000


szakmai szolgáltatás

K336


           50 000

egyéb szolgáltatás

K337


           41 538

kiküldetés

K341

           80 000


áfa

K351


         134 308

egyéb dologi kiadás

K355


           30 000

Összesen


          586 538

         788 282

Beruházások
egyéb tárgyi eszközök beszerzése

K64

                  -  

           32 464

informatikai eszközök beszerzése

K63

          199 900


beruházások áfája

K67

           34 308


Összesen


          234 208

           32 464

Mindösszesen


          919 502

         919 502

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatok közötti átvezetések

megnevezés

rovat

 növekedés 

 csökkenés

Előző évi maradvány igénybevétele

B8131


               266

szolgáltatások ellenértéke

B40201

                266


kamatbevétel

B4082

                   1


szolgáltatások ellenértéke

B40201

          149 734


Műk.célú támogatások csökk.

B16


         149 735

Összesen


          150 001

         150 001


(3) A 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak.


(4) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 62.939.056 Ft.


4.§


(1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát 658.994 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:


Művelődési Ház kiadási előirányzatok változása 2019.12.31.


Megnevezés

 növekedés

tárgyi eszköz beszerzés

                  308 994

üzemeltetési anyag beszerzés

                  350 000

Összesen

                 658 994

Művelődési Ház bevételi előirányzatok változása 2019.12.31.


Megnevezés

 növekedés

bérleti díjbevétel

                  308 994

fenntartói finanszírozás

                  350 000

Összesen

                 658 994


(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:


Művelődési Ház kiadási előirányzatok közötti átvezetések

megnevezés

rovat

 növekedés

 csökkenés

Személyi juttatások
alapilletmények

K1101

        22 096

         50 000

jutalom

K1102

        51 841


túlmunka

K1104

        50 000


megbízási díj

K123

               -  

         51 841

szocho

K2

               -  

         22 096

Összesen


      123 937

       123 937

Dologi kiadások
üzemeltetési anyagok

K312

               -  

        254 000

karbantartás

K334

               -  

        180 000

egyéb szolgáltatások

K337

       200 000

                -  

áfa

K351

               -  

        450 000

egyéb dologi kiadások

K355

       554 000

                -  

Összesen


      754 000

       884 000

Beruházások
tárgyi eszköz beszerzés

K64

       130 000


Összesen


      130 000


Mindösszesen


    1 007 937

     1 007 937


(3) A 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak.


(4) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 20.563.994 Ft.


5.§


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.