Dunabogdány Község Önkormányzata 8/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete

Dunabogdány község 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 16

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

  331.454 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal

  332.982 eFt bevétellel és

  309.913 eFt kiadással

hagyja jóvá.


2. §


(1) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet előirányzat-csoportonként az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire és önkormányzat összesen tartalmazza.


(2) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését a 1. számú melléklet előirányzat-csoportonként az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire és önkormányzat összesen tartalmazza.


3. §


(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés vagyonmérlegét az 15. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.


4. §


(1) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.


(2) A helyi adók adónemenkénti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) A támogatás értékű bevételek valamint a pénzeszköz átvételek részletezését a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat felhalmozási- és működési bevételeinek részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.


(5) Az önkormányzat támogatásértékű kiadásait az 4. számú melléklet, az általa átadott működési és felhalmozás jellegű pénzösszegek jogcímeit a 5. számú melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.


(7) Az önkormányzat tartalékait a 12. számú melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat 2012. évben futott EU projektjeinek 2013-ra átnyúló elszámolásait a 13. számú melléklet mutatja be.


(9) Az önkormányzat alkalmazotti létszámának alakulását a 14. számú melléklet tartalmazza.


(10) Az önkormányzat 2013. évi állami támogatásait a 11. számú melléklet mutatja be.


5. §


(1) A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradványt a 16. számú melléklet szerint 19.806 eFt összegben hagyja jóvá.


6. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek