Község Önkormányzata 11/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 17

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 270.510 Ft-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- kereset kiegészítés                              91.440 Ft

- intézmény finansz.(kereset kieg)      179.070 Ft


(2) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 409.900 Ft-tal megemeli. A megemelt OEP finanszírozás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- védőnő személyi juttatás                  409.900 Ft


(3) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 180.000 Ft-tal megemeli. A Coca Cola támogatását a strand üzemeltetésére kell fordítani.


(4) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát 1.104.990 Ft-tal módosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- 11-es fkl út zöldfelület fenntartás      975.000 Ft

- könyvvásárlás (újszülöttek)                 129.990 Ft


(5) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 1.098.456 Ft-tal megemeli.  Az előző évi áram elszámolásból eredő bevétel tárgyévi működési kiadásokra fordítható.


(6) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 60.000 Ft-tal megemeli.  A befizetett adományból községi faültetést kell finanszírozni.


(7) Az 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdés szerint módosulnak.
2. §


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 121.920 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 200.000 Ft-tal megemeli. A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány támogatását az oktatást, nevelést segítő könyvek vásárlására kell fordítani.


(3)A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 98.285 Ft-tal megemeli. A Mo-i Németek Országos Önkormányzata támogatását szakmai nap megrendezésére kell fordítani.


(4) Az 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2) és (3) bekezdés szerint módosulnak.


3. §


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 57.150 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból a Hivatal dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) Az 1/2016. (II. 17) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.


4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.