Dunabogdány Község Önkormányzata 11/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 13

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 27 007 Ft-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- bérkompenzáció                                     15 057 Ft

- intézmény finansz. (bérkompenzáció)      11 950 Ft


(2) A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 1 844 409 Ft-tal megemeli. A nem tervezett alábbi felsorolt bevételek a tartalékba kerülnek:

- biztosító ált. kártérítés                           996 647 Ft

- szoc. pótlék                                          375 588 Ft

- kult. pótlék                                          150 574 Ft

- Ingatlan értékesítés                               321 600 Ft


(3) A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát 2 123 178 Ft-tal módosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- állami elszámolásból eredő kamat kiadás (2018)

     18 912 Ft

- állami elszámolásból eredő kiadás (2017)

   360 100 Ft

- állami elszámolásból eredő kiadás (2018)

   194 166 Ft

- Erzsébet kné gyalogút kialakítás         1 550 000 Ft


(4) A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 5 510 000 Ft-tal megemeli. A helyiadó többletbevételt 2 345 000 Ft összegben az Ady és a Patak u. felújítása során felmerült pótmunkák fedezésére kell fordítani; 300 000 Ft-ot zászlórúd telepítésére; 350 000 Ft-ot intézmény finanszírozásra; 2 515 000 Ft-ot a Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft.-nek történő működési támogatás átadására kell fordítani.


(5) A 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2), (3) és (4) bekezdés szerint módosulnak.


2. §


(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 23 900 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) A 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.3. §


(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 956 258 Ft-tal megemeli. A Nemzeti Választási Irodától kapott támogatásból a 2019. évi EP választás költségeit kell finanszírozni.


(2) A 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.4.§


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.