Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (XII.1.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének 9/2020.(XII.1.) önkormányzati rendelete az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Somogysimonyi község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


  1. §


A Rendelet 9.§ -a hatályát veszti


  1. §(1) Jelen rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.Meleg Ilona                           dr. Babina Bernadett

polgármester                                         jegyző  


A rendelet kihirdetve: 2020. december 1-én.
dr. Babina Bernadett

          jegyző