Soponya 2/2021 (I.27..)

Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 10/2019.(VII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 28

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2021. (I. 27.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 10/2019. (VII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Soponya Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI. 3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 10/2019. (VII. 15.) önkormányzati rendelete.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                                 Szücs Norbert                                                   Virágné Ferenczi Edit

                                 polgármester                                                               jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. január 27. napján megtörtént.


Virágné Ferenczi Edit

jegyző