Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I. 27.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 10/2019. (VII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 28 - 2021. 01. 28

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I. 27.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 10/2019. (VII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2021.01.28.

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Soponya Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 10/2019. (VII. 15.) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 29. napjával.