Soponya 5/2020 (VIII.28..)

Soponya Nagyközség önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 29 - 2020. 08. 29

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének   

5/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. § Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.24.) önkormányzata rendelete 65.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“65.§ (4) Társulások:

  1. Káloz-Soponya Szociális, Család- és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás,
  2. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.”

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Diószegi Anna                                                          dr. Horváth Csaba

alpolgármester                                                                    aljegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2020.augusztus 28.

                                                                      

dr. Horváth Csaba

aljegyző