Soponya 8/2019 (V.23..)

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 8/2017.(VIII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 24 - 2019. 05. 25

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 

8/2017.(VIII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


  1. § Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló  önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötés esetén bruttó 25.000,-Ft illeti meg.”


2.§ A Rendelet a 4.§ (1)bekezdés  c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


c) hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötés esetén bruttó 40.000,- Ft.


3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatálybalépését követő napon hatályát veszti.                                 Béndek József                                     Virágné Ferenczi Edit

                                polgármester                                                   jegyzőKihirdetési záradék:


E rendelet kihirdetésére 2019. május 23. napján került sor.


Soponya, 2019. május 23.
                                                                                                   Virágné Ferenczi Edit

                                                                                                                 jegyző