Soponya 1/2015 (I.20..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 21 - 2015. 01. 28

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításárólSoponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 52.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, tagjainak száma: 3 fő (3 fő képviselő tag)”


2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő 8. napon hatályát veszti.
Béndek József                                                                                             Virágné Ferenczi Edit

  polgármester                                                                                                            jegyzőA rendelet a mai napon kihirdetésre került:


Soponya, 2015. január 20.                                                     Virágné Ferenczi Edit

                                                                                                          jegyző