Soponya 13/2019 (XI.11..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület 12/2014.(XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 11 - 2019. 11. 12

SOPONYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2019. (XI.11.) önkormányzati rendelete


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bek. d) pontjában  a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-.testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SzMSz) 52.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„52.§ (3) A testület által létrehozott állandó bizottságok:

a) Ügyrendi, Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, tagjainak száma: 6 fő (5 fő képviselő tag, 1 fő nem képviselő tag)

b) Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, tagjainak száma: 7 fő (5 fő képviselő tag, 2 fő nem képviselő tag)„ 


2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Szücs Norbert                                                                                   Virágné Ferenczi Edit

    polgármester                                                                                                 jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2019. november 11.


                                                                                                                              Virágné Ferenczi Edit