Soponya 8/2020 (IX.25..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közutak használatának rendjéről szóló 9/2018.(IX.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 15 - 2020. 10. 15


SOPONYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közutak használatának rendjéről szóló 9/2018. (IX.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.§ (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közutak használatának rendjéről szóló 9/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklet V.3. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 


„V.3. A Petőfi közben a Petőfi köz 1. szám alatti ingatlan előtti közterületi szakasztól a Petőfi köznek  Malom – csatornával közös telekhatáráig terjedő szakaszán.„ 


2.§ A R. VII.1. pontja az alábbi 2. ponttal egészül ki:


„2. Fizikai akadály

A Petőfi közben a Petőfi köz  Malom – csatornával közös telekhatárán„ 2.§ E rendelet 2020. október 15. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Szücs Norbert                                                                      dr. Horváth Csaba

polgármester                                                                                  aljegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2020. szeptember 25.

                                                                                                                               dr. Horváth Csaba

  •