Soponya 7/2015 (V.8..)

Az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 08

 
SOPONYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015. (V.08.) számú rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT


2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

szóló 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet

módosításáról


Soponya Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015.(V.08.) számú rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

                        szóló 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról


a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1.§ A  2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

„2.§ A Rendelet 1. melléklet helyébe a rendelet 1. melléklet lép.

            A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

            A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

            A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

            A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

            A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

            A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

            A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.                  

            A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

            A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

            A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

            A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

            A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.  

            A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.  

            A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.  

            A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.  

            A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.  

            A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.  

            A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.  

            A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.  

            A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.  

            A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.            „


2.§ A Rendelet 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. és 2015. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint tudomásul veszi.”

           

3.§ A Rendelet  8. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Képviselő-testület a 2014.  évi költségvetésének finanszírozását az 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

(2) A Képviselő-testület a 2014.  évi támogatásértékű működési és felhalmozási kiadásait  5. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2014.  évi támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeit a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg”


4.§ A Rendelet 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép.


„(1)A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 16. mellékletben határozza meg .

(2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú  foglalkoztatott  munkavállalók létszámkeretét 18 főben határozza meg. „


5. § A Rendelet 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

„A Képviselő-testület a 2014. évi  költségvetésében az önkormányzat által folyósított ellátások mértékét a 16. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg”6.§ A Rendelet 11.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

„A Képviselő-testület a 2014. évi  költségvetésében a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg „


7.§ A Rendelet  12. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A Képviselő-testület a 2014. évi  költségvetésében a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat nem tervez.”


8. § A Rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A Képviselő-testület a 2014. évi  költségvetésében a felhalmozási kiadásokat a 8. és 9. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .”


9.§  A Rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Képviselő-testület a 2014. évi  költségvetésében a 2014 évi előirányzat felhasználási ütemtervét  a 19. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg „


10. § A Rendelet 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

„ A Soponya Nagyközség Önkormányzata a Képviselő-testület jóváhagyásával általános és céltartalékot nem képez a 2014. évi költségvetésében.”


11. §  A Rendelet  16. § helyébe a következő rendelkezés lép.


„ Soponya Nagyközség Önkormányzata a Képviselő-testület jóváhagyásával közvetett támogatásokat nem állapít meg, a helyi adó összegének tartozásában, illetve elengedésében nem állapít meg lehetőséget. Adósság elengedésre lehetőséget nem biztosít. ”


12. § A Rendelet  17. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„Képviselő-testület a 2014. évi  költségvetésében a 2014. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a  21. és 22. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően állapítja meg .”


                       

13. § A Rendelet 18. §  a következő rendelkezés lép.

„(5)  A 2014. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A 2014. évi  hitelfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával…………………..”

Záró rendelkezések


14. § (1) Ezen rendelet a 2015.május 8. napján lép hatályba.

(2)       A rendelet kihirdetéséről a  jegyző gondoskodik .


/:Béndek József:/                                                   /:Virágné Ferenczi Edit:/

                    polgármester                                                                  jegyzőA rendelet 2015. május 8. napján kihirdetésre kerül.Soponya, 2015. május 8.


                                          

/:Virágné Ferenczi Edit:/

                                                                                               jegyző