Soponya 19/2015 (XII.1..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelete

a helyi adókrólSoponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 42. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. § Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre

a) kommunális jellegű adók közül az idegenforgalmi adót,

b) a helyi iparűzési adót

vezeti be.


Idegenforgalmi adó


2. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.


3. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.Helyi iparűzési adó4. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).


5. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,6 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000,- Ft.

6. § Az önkormányzat feljogosítja az adóhatóságot arra, hogy a Htv. 42. § (5) bekezdésben meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával 5.000.-Ft-ot meg nem haladó összegű helyi iparűzési adóra (adótartozásra) készpénzfizetést elfogadjon.

Záró rendelkezések


7. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet.


(3) Hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet.                 Béndek József                                       Virágné Ferenczi Edit

                   polgármester                                                              jegyző
A rendelet kihirdetve:


 2015. december 1. napján.Virágné Ferenczi Edit

jegyző