Soponya 15/2019 (XII.15..)

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 14/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 15 - 2019. 12. 25

SOPONYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2019. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló

14/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításárólSoponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 14/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


     (3) A támogatás iránti igényeket 2020. január 15. napjáig lehet benyújtani.
2. § Jelen rendelet 2019. december 15. napján lép hatályba és hatálybalépését követő 10. napon hatályát veszti.

                            Szücs Norbert                                                      Dr.Horváth Csaba

                           polgármester                                                               aljegyző
A rendeletet 2019. december 15. napján kihirdettem. 
Dr. Horváth Csaba

aljegyző