Soponya 15/2016 (X.15..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (X.15.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2014. (V.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 21 - 2016. 10. 22

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (X.15.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2014. (V.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2014. (V.9.) önkormányzati rendeletének 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„6.§ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése minden év január 01. napja és december 31. napja között – az ünnepnapok kivételével – a hét keddi és pénteki napjain 8 - 19 óra között megengedett.”


2.§ E rendelet a kihirdetését követő 6. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Béndek József                                              dr. Horváth Csaba

 polgármester                                                             aljegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:


Soponya, 2016.október 15.                                                   dr. Horváth Csaba

                                                                                                          aljegyző