Soponya 4/2017 (III.31..)

Soponya Nagyközség Önkormányzat képviselő – testületének 4/2017. (III.31.) önkormányzati r e n d e l e t e az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásokról

Hatályos: 2017. 04. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzat képviselő – testületének


 4/2017. (III.31.) önkormányzati


r e n d e l e t e


az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásokrólSoponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében, továbbá az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2.§ d) pint db) alpontjában foglalt véleményeztetési kötelezettség figyelembevételével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed Soponya Nagyközség közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére valamint az iskola-egészségügyi ellátás körzetére.

Az alapellátás körzetei


2.§


Soponya Nagyközség Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetet alkot.

A körzet székhelye: 8123 Soponya, Petőfi u. 189.


3.§


A 2.§-ban meghatározott alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8127 Aba, Dózsa u. 34/M.


4.§


Soponya Nagyközség Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

A körzet székelye: 8123 Soponya, Petőfi u. 158.


5.§


Soponya Nagyközség Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye:


6.§


Az iskola-egészségügyi ellátást Soponya Nagyközség Önkormányzata a háziorvos szolgáltatása keretében, feladat-ellátási szerződés alapján biztosítja a 8123 Soponya, Petőfi u. 189. szám alatti orvosi rendelőben.Záró rendelkezések

7.§


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzatának a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. (IX.23.) önkormányzati rendelete.  Béndek József                                                       dr. Horváth Csaba

    polgármester                                                                      aljegyzőA rendelet kihirdetésre került:

Soponya, 2017. március 31.


      dr. Horváth Csaba

                 aljegyző