Soponya 20/2015 (XII.22..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról

Hatályos: 2015. 12. 23

Soponya  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzletek éjszakai, 22 és
6 óra közötti nyitva tartásának korlátozását nem szabályozza.

(2) Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokkal kapcsolatban felügyeleti díjat nem vezet be.

(3) Az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének módjára vonatkozó részletszabályokat nem állapít meg.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

           

      Béndek József                                                     Virágné Ferenczi Edit

                                polgármester                                                                jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. december hó 22. napján kihirdettem.


Virágné Ferenczi Edit

jegyző