Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról

Hatályos: 2015. 12. 23

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról

2015.12.23.

Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzletek éjszakai, 22 és
6 óra közötti nyitva tartásának korlátozását nem szabályozza.

(2) Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokkal kapcsolatban felügyeleti díjat nem vezet be.

(3) Az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének módjára vonatkozó részletszabályokat nem állapít meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.