Soponya 1/2021 (I.26..)

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 8/2017.(VIII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 01 - 2021. 02. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló
8/2017. (VIII. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Soponya Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI. 3.) Korm. rendeletre figyelemmel,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 8/2017. (VIII. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:3. § Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulókkal folytatott egyeztetést követően az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 27. § (2) bekezdésére figyelemmel határozza meg.”2. § (1) Ez a rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. február 1. napját követően tett házasságkötésre irányuló szándékbejelentések esetén kell alkalmazni.


(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


                                Szücs Norbert                                                    Virágné Ferenczi Edit

                                 polgármester                                                                jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetése 2021. január 26. napján megtörtént.


Virágné Ferenczi Edit

jegyző