Soponya 13/2016 (IX.30..)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2016. 10. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

13/2016. ( IX.30.) önkormányzati rendelete


a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges

választópolgárok számárólSoponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


  1. Helyi népszavazást a település választópolgárai 20 százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


  1. A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvényben, valamint külön önkormányzati rendeletben meghatározottak irányadók.”


2. §


  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 9/2003 (IV.01.) önkormányzati rendelete.   Béndek József                                                         dr. Horváth Csaba

                polgármester                                                                     aljegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2016. szeptember 30.


                                                                                              dr. Horváth Csaba

                                                                                                          aljegyző