Soponya 13/2016 (IX.30.)

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2016. 10. 01

Soponya 13/2016 (IX.30.)

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2016.10.01.

Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Helyi népszavazást a település választópolgárai 20 százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

(2) A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvényben, valamint külön önkormányzati rendeletben meghatározottak irányadók.”

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 9/2003 (IV.01.) önkormányzati rendelete.