Soponya 7/2018 (VII.13..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2010.(IV.01.)önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 01 - 2018. 09. 02

SOPONYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2018. (VII.13.) önkormányzati rendelete


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló

7/2010. (IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításárólSoponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2010. (IV.1.) önkormányzati rendelete 5.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„5.§ (5) Soponya Nagyközség Képviselő-testülete a református templomkert (28/1 hrsz) előtti közterületi szakaszt, a Soponyai Mesevár Óvodának a Petőfi utcával közös telekhatárán (766/1 hrsz) lévő közterületi szakaszt,  a Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának a Dózsa  utcával közös telekhatáron lévő közterületi szakaszt, továbbá az Orvosi Rendelő területén (461 hrsz.) parkolási célra kialakított szakaszát, továbbá a kerti tónak a Petőfi utcával közös telekhatárán (300 hrsz.) lévő közterületi szakaszát  ingyenes gépjárműparkolónak jelöli ki. „ 


2.§ E rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Béndek József                                                                                  dr. Horváth Csaba

    polgármester                                                                                                aljegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2018. július 13.


                                                                                                                               dr. Horváth Csaba