Soponya 7/2019 (V.28..)

A köztisztviselők 2019.évi illetményalapjáról

Hatályos: 2019. 05. 29 - 2019. 12. 31

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380 forintban állapítja meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2019. december 31-én hatályát veszti.                                 Béndek József                                     Virágné Ferenczi Edit

                                polgármester                                                   jegyzőKihirdetési záradék:


E rendelet kihirdetésére 2019. május  28. napján került sor.


Soponya, 2019. május  28.
                                                                                                   Virágné Ferenczi Edit

                                                                                                                 jegyző