Soponya 5/2015 (III.10..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2014. (V.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 10 - 2015. 03. 18

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2014. (V.9.) önkormányzati rendelete módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bek. c) pontjában és 48.§ (4) bek. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2014. (V.9.) önkormányzati rendeletének 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6.§ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése minden év január 01. napja és december 31. napja között – az ünnepnapok kivételével – a hét keddi és csütörtöki napjain 8-16 óra között, szombati napjain 8-14 óra között megengedett.”


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő 8. napon hatályát veszti.
Béndek József                                                                                   Virágné Ferenczi Edit

 Polgármester                                                                                                jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem:


Soponya, 2015. március 10.                                                  Virágné Ferenczi Edit

           jegyző