Soponya 17/2015 (IX.1..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (IX.01.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

Hatályos: 2016. 09. 02

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (IX.01.) önkormányzati rendelete

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §  (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§       A rendelet hatálya Soponya Nagyközség közigazgatási területén kedvtelésből tartott állat tulajdonososára, tartójára (a továbbiakban: állattartó) terjed ki.


2.§ (1) Az állattartó köteles az állat jellegzetességeit figyelembe véve törekedni arra, hogy az állat életterét lehetőség szerint ingatlanán belül alakítsa ki, a szomszédos ingatlanok, és közterületek beszennyezése és indokolatlan zavarása nélkül.


(2) Az állattartó csak annyi állatot tarthat, amennyit biztonsággal el is tud látni.​

(3) A tartott állat szaporulatáról az állattartó köteles gondoskodni.​

(4) Az állattartónak, amennyiben fennáll az állat elkóborlásának veszélye, kötelessége lehetőség szerint gondoskodni az adatait tartalmazó egyedi beazonosítást szolgáló jelölés alkalmazásáról (név, cím – nyakörvön, bilétán).​

(5) Közterületen elhullott állat elföldeléséről az állattartó köteles gondoskodni.


3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


      Béndek József                                               Virágné Ferenczi Edit

      polgármester                                                   jegyző


A rendelet 2015. szeptember 01.  napján kihirdetésre került.Virágné Ferenczi Edit

jegyző