Soponya 11/2015 (V.29..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2015. 06. 01 - 2015. 12. 31

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cik (1) bek. a) és h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az idegenforgalmi adót határozatlan időre állapítja meg.


2.§ Az adó mértéke a megkezdett vendégéjszakák száma alapján személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft, a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen fizetendő ellenérték alapján az adóalap 4%-a.


3.§ E rendelet 2015. június 01. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 9/2008. (VII.10.) önkormányzati rendelete valamint Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 9/2008. (VII.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 13/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete.Béndek József                                                                    Virágné Ferenczi Edit

polgármester                                                                                              jegyző


A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Soponya, 2015. május 29.


                                                                                              Virágné Ferenczi Edit

                                                                                                          jegyző