Soponya 16/2015 (IX.1..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról

Hatályos: 2015. 09. 02

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete

az ebrendészeti hozzájárulásról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §  (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § E rendelet hatálya arra az ebtulajdonosra terjed ki, aki Soponya Nagyközség közigazgatási területén ebet tart.


  2. § A Képviselő-testület Soponya Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira ebrendészeti hozzájárulást nem állapít meg.


  3. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


     Béndek József                                                 Virágné Ferenczi Edit

      polgármester                                                   jegyző


A rendelet 2015. szeptember 01. napján kihirdetésre került.Virágné Ferenczi Edit

jegyző