Soponya 16/2014 (XII.17..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 11/1997. (X.01.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről.

Hatályos: 2014. 12. 18 - 2014. 12. 18

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 11/1997. (X.01.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésérőlSoponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 13.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 11/1997. (X.01.) önkormányzati rendelete 2014. december 18. napján hatályát veszti.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Soponya, 2014. december 15.Béndek József                                                                      Virágné Ferenczi Edit

polgármester                                                                                     jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem:


Soponya, 2014. december 17.Virágné Ferenczi Edit

            jegyző