Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 27

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2020.06.27.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését
6.528.081 e Ft költségvetési bevétellel,
3.551.244 e Ft költségvetési kiadással,
2.976.837 e Ft maradvánnyal,
az 1. és a 2. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat 2019. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitel állományáról - szóló jelentést a 3. és 3/a mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3. § Az önkormányzat 2019. december 31-i mérlegét
23.482.355 e Ft eszközök
23.482.355 e Ft források
főösszeggel, részleteiben a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. § A 2019. évi maradvány összege 2.976.837 eFt, melyről szóló jelentést a 18. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.