Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 08. 31

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Helyi népszavazást a szarvasi választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 12/1992. (V. 4.) önkormányzati rendelete.