Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 04. 21

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2018.04.21.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését
4.466.382 e Ft költségvetési bevétellel,
2.874.326 e Ft költségvetési kiadással,
1.592.056 e Ft maradvánnyal,
az 1. és a 2. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat 2017. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről – hitel állományáról - szóló jelentést a 3. és 3/a mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3. § Az önkormányzat 2017. december 31-i mérlegét
21.486.585 e Ft eszközök
21.486.585 e Ft források
főösszeggel, részleteiben a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. § A 2017. évi maradvány összege 1.592.056.105 Ft, melyről szóló jelentést a 18. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.