Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 04. 27

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2019.04.27.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését
5.762.053 e Ft költségvetési bevétellel,
3.009.420 e Ft költségvetési kiadással,
2.752.633 e Ft maradvánnyal,
az 1. és a 2. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat 2018. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről – hitel állományáról - szóló jelentést a 3. és 3/a mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3. § Az önkormányzat 2018. december 31-i mérlegét
22.501.029 e Ft eszközök
22.501.029 e Ft források
főösszeggel, részleteiben a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. § A 2018. évi maradvány összege 2.752.633 eFt, melyről szóló jelentést a 18. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.