Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók megfizetésének módjáról

Hatályos: 2014. 08. 30

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók megfizetésének módjáról

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az adózók fizetési kötelezettségüket az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott fizetési módokon kívül

  • a) csoportos beszedési megbízás alapján,
  • b) bankkártyás fizetéssel
    is teljesíthetik.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.