Heves Megye Közgyűlésének 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2019. 05. 24

A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §


(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített beszámolóját a 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az alábbiaknak megfelelően elfogadja:


  • Egyszerűsített mérleget 264 356 829 Ft főösszeggel a 13. melléklet szerint,
  • Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 510 027 069 Ft kiadási és 553 450 392 Ft bevételi főösszeggel a 16. melléklet szerint,
  • Maradvány kimutatást a 17. melléklet szerint.


(2) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


                         2017. évi tényleges bevétel              553 450 392 Ft

                         2017. évi tényleges kiadás               510 027 069 Ft


(3) A Heves Megyei Önkormányzat nem rendelkezik adósság állománnyal, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.


(4) A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


(5) A kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


(6) A Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi létszámadatait a Közgyűlés a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint elfogadja.


(8) A Heves Megyei Önkormányzat a következő részesedésekkel rendelkezik gazdasági társaságokban:


  • Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 51,72%

  • Tisza-tó Fejlesztési Kft.

Üzletrész névértéke: 750 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 25%

  • Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 54 715 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %

  • Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft

Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %

  • Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3 000 000 Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100%

  • NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. „f.a.”

            Üzletrész névértéke: 1 650 000 Ft

            Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 16,5%

             Szavazat mértéke: 133 szavazat


2. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.