Heves Megye Közgyűlésének 4/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2019. 04. 26

A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkö-rében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített beszámolóját a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az alábbiaknak megfelelően elfogadja:


  • Egyszerűsített mérleget 285 248 834 Ft főösszeggel a 14. melléklet szerint,
  • Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 491 364 403 Ft kiadási és 553 952 553 Ft bevételi főösszeggel a 16. melléklet szerint,
  • Maradvány kimutatást a 17. melléklet szerint.


(2) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


                         2018. évi tényleges bevétel              553 952 553 Ft

                         2018. évi tényleges kiadás               491 364 403 Ft.


(3) A Heves Megyei Önkormányzat nem rendelkezik adósság állománnyal, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.


(4) A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


(5) A kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


(6) A Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi létszámadatait a Közgyűlés a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint elfogadja.


(8) A Heves Megyei Önkormányzat 2018. december 31. nappal a következő részesedésekkel rendelkezett gazdasági társaságokban:


  • Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 51,72%


  • Tisza-tó Fejlesztési Kft.

Üzletrész névértéke: 750 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 25%


  • Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 54 715 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %


  • Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft„v.a.”

Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %


  • Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3 000 000 Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100%


  • NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. „f.a.”

            Üzletrész névértéke: 1 650 000 Ft (a könyvekben ’0’ értékkel)

            Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 16,5%

             Szavazat mértéke: 133 szavazat


2. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.