Heves Megye Közgyűlésének 7/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2020. 06. 27

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített beszámolóját a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az alábbiaknak megfelelően elfogadja:


a) Egyszerűsített mérleget 295 219 587 Ft főösszeggel a 14. melléklet szerint,

b) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 505 999 042 Ft kiadási és 579 974 818 Ft bevételi főösszeggel a 16. melléklet szerint,

c) Maradvány kimutatást a 17. melléklet szerint.


(2)   A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


                         2019. évi tényleges bevétel              579 974 818 Ft

                         2019. évi tényleges kiadás               505 999 042 Ft.


(3) A Heves Megyei Önkormányzat nem rendelkezik adósság állománnyal, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.


(4) A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


        (5) A kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


(6) A Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi létszámadatait a Közgyűlés a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)   A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint elfogadja.


(8) A Heves Megyei Önkormányzat 2019. december 31. nappal a következő részesedésekkel rendelkezett  gazdasági társaságokban:


a) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 51,72%


b) Tisza-tó Fejlesztési Kft.

Üzletrész névértéke: 750 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 25%


c) Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 54 715 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %


d) Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3 500 000 Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100%2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  dr. Juhász Attila Simon                                          dr. Barta Viktor

                Megyei Közgyűlés Elnöke                                 Heves Megye Főjegyzője