Heves Megye Közgyűlésének 4/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2014. 04. 30

Heves Megye Közgyűlésének

 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról


Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján a következő rendeletet alkotja.


1.§


(1) A Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja:


  • Egyszerűsített mérleget 434 439 ezer Ft főösszeggel az 12.  melléklet szerint,
  • Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 546 242 ezer Ft kiadási és 608 604 ezer Ft bevételi főösszeggel a 11.  melléklet szerint,
  • Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 59 625 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal a 13.  melléklet szerint.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót a 1.  melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


                         2013. évi tényleges bevétel              608 604 ezer Ft

                         2013. évi tényleges kiadás               546 242 ezer Ft


(3) A bevételek részletezését az 3.  melléklet tartalmazza.

(4) A kiadások részletezését a 4.  melléklet tartalmazza.

(5) A Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi létszámadatait a Közgyűlés a 14.  melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 9.  melléklet vagyonmérlege és a 10.  melléklet vagyonkimutatása szerint elfogadja.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.