Heves Megye Közgyűlésének 7/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2015. 04. 25

A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja:


  • Egyszerűsített mérleget 409 656 ezer Ft főösszeggel a 13. melléklet szerint,
  • Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 777 287 ezer Ft kiadási és 817 576 ezer Ft bevételi főösszeggel a 15. melléklet szerint,
  • Maradvány kimutatást a 16. melléklet szerint.


(2) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


                         2014. évi tényleges bevétel              817 576 ezer Ft

                         2014. évi tényleges kiadás               777 287 ezer Ft


(3) A Heves Megyei Önkormányzat nem rendelkezik adósság állománnyal, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.


(4) A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


(5) A kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


(6) A Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi létszámadatait a Közgyűlés a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja.


(8) A Heves Megyei Önkormányzat a következő részesedésekkel rendelkezik gazdasági társaságokban:


  • Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3.000.000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 51,72%

  • NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

Üzletrész névértéke: 1.650.000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 16,5%

  • Tisza-tó Fejlesztési Kft.

Üzletrész névértéke: 750.000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 25%

  • NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 1.000.000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 33,33%


Záró rendelkezések


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


3. §


A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet – korlátozottan forgalomképes törzsvagyont nevesítő - 2. mellékletének Gazdasági társaságokra vonatkozó táblázata 4. sora helyébe a következő szöveg lép:


"

Sorszám

Gazdasági társaságok

megnevezése

Gazdasági társaságok cégjegyzékszáma

Gazdasági társaságok

szákhelye

Tulajdoni részesedés

4.
Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
CG. 16-09-015013
5350 Tiszafüred, Fő út 3.
a Heves Megyei Önkormányzatot megillető üzletrész névértéke 750.000,-Ft, a törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya 25%


"