Heves Megye Közgyűlésének 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2016. 04. 29

A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített beszámolóját a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az alábbiaknak megfelelően elfogadja:


  • Egyszerűsített mérleget 424 508 ezer Ft főösszeggel a 13. melléklet szerint,
  • Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 659 445 ezer Ft kiadási és 714 070 ezer Ft bevételi főösszeggel a 15. melléklet szerint,
  • Maradvány kimutatást a 16. melléklet szerint.


(2) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

                         2015. évi tényleges bevétel        714 070 ezer Ft
                         2015. évi tényleges kiadás         659 445 ezer Ft

(3) A Heves Megyei Önkormányzat nem rendelkezik adósság állománnyal, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

(4) A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi létszámadatait a Közgyűlés a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja.

(8) A Heves Megyei Önkormányzat a következő részesedésekkel rendelkezik gazdasági társaságokban:


-    Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Üzletrész névértéke: 3.000.000,- Ft
Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 51,72%


-    NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
Üzletrész névértéke: 1.650.000,- Ft
Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 16,5%


-    Tisza-tó Fejlesztési Kft.
Üzletrész névértéke: 750.000,- Ft
Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 25%


-    NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Üzletrész névértéke: 1.000.000,- Ft
Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 33,33%


-    Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
Üzletrész névértéke: 3.000.000,- Ft
Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %


-    Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft.
Üzletrész névértéke: 3.000.000,- Ft
Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %


2. §


A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet – korlátozottan forgalomképes törzsvagyont nevesítő - 2. mellékletének gazdasági társaságokra vonatkozó táblázata helyébe jelen rendelete 18. melléklete szerinti táblázat lép.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.