Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendelete

a gépjármű várakozóhelyek biztosításáról szóló 20/2020. (VIII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 08 - 2021. 04. 07

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendelete

a gépjármű várakozóhelyek biztosításáról szóló 20/2020. (VIII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Csákvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § [1]

2. § [2]

3. § [3]

4. § [4]

5. § Hatályát veszti a gépjármű várakozóhelyek biztosításáról szóló 20/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelet

6. § Ez a rendelet 2021. április 7-én lép hatályba.

1. melléklet [7]


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] Az 5. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] Az 5. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.