Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (III.31.) önkormányzati rendelete

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 20/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 04. 01- 2021. 04. 01

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 20/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2021.04.01.

Úrhida Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 20/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő 2. napon hatályát veszti.

Bognár József dr. Pahola Tünde
polgármester jegyző