Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 02

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 6776,- Ft/fő/nap”

2. A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Normatíva: 3.286,- Ft/fő/nap”

3. A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:

„5. A gondozásra számított intézményi térítési díj alapja: 3.070,- Ft/fő/nap
(1.,2.,3. pont különbözete)”