Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 8/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015 (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 15

Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 8/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015 (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletés a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2/2015 (II.18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hatáskörrel rendelkező szerv az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írják ki a pályázatot, legkésőbb augusztus 31-ig.”

2. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2/2015 (II.18.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor.”

3. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2/2015 (II.18.) önkormányzati rendelete 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.

(2) A képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követően a soron következő ülésén dönt.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.