Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IV.16.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletéről szóló 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról<br>

Hatályos: 2021. 04. 19

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletéről szóló 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörömben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. április 19-én lép hatályba.