Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IV.16.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletéről szóló 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról<br>

Hatályos: 2021. 04. 20

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletéről szóló 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörömben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § [1]

2. § Ez a rendelet 2021. április 19-én lép hatályba.

1. melléklet [2]


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.