Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (IV.16.) önkormányzati rendelete

a Kelevíz helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről<br>

Hatályos: 2021. 04. 18 - 2021. 04. 19

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

a Kelevíz helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről [1]

Kelevíz Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. április 19. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.