Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi szociális szén természetbeni támogatás szabályairól szóló 17/2020. (X.22.) számú KT rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 06. 17

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi szociális szén természetbeni támogatás szabályairól szóló 17/2020. (X.22.) számú KT rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában} meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § Ez a rendelet 2021. június 16-án lép hatályba.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.