Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 3/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének<br>3/2021. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE<br> a mezei őrszolgálatról szóló 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 18 - 2021. 04. 19

Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 3/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének
3/2021. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a mezei őrszolgálatról szóló 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról[1]

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyett - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – a hatáskörében eljáró Rábapatona Község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a mezei őrszolgálatról szóló 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1)[2]

(2)[3]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. április 19. napjával.
[2] Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.