Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV.13.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Polgármesterének 6/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 14 - 2021. 04. 15

Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Polgármesterének 6/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének – tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva - Kötegyán Község Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét a (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

Kötegyán Község Önkormányzata

a) a költségvetési bevételi főösszegét 478.095.561,-Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 478.095.561,-Ft-ban,

Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal

a) a költségvetési bevételi főösszegét 91.754.976,- Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 91.754.976,-n Ft-ban,

Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézménye

a) a költségvetési bevételi főösszegét 61.105.086,- Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 61.105.086,- Ft-ban,

Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye

a) a költségvetési bevételi főösszegét 104.860.208,- Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 104.860.208,- Ft-ban,

állapítja meg.”

2. § Az Ör. 1 - 14. mellékletei helyébe e rendelet 1 -14. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. április 15. napjával.