Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 04. 23

Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Mogyorósbánya Község Polgármestereként a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  • a) a magánszemélyek kommunális adóját és
  • b) az iparűzési adót

vezeti be.

Magánszemélyek kommunális adója

2. § (1) Az adó mértéke adótárgyanként 5.000 Ft/év.

(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól:

  • a) valamennyi külterületi építmény;
  • b) az időskorúak járadékában részesülők;
  • c) építési telek tulajdonosa;
  • d) a nem lakás céljára szolgáló épület.

Helyi iparűzési adó

3. § A helyi iparűzési adó éves mértéke az adóalap 1,5 %-a.

Záró rendelkezések

4. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1990. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

5. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XII.8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról.

6. § Ez a rendelet 2021. április 23-án lép hatályba.

Havrancsik Tibor polgármester

Kozlik Zsolt jegyző