Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (IV.9.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi eljárás helyi szabályairól szóló 3/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról<br>

Hatályos: 2021. 04. 10 - 2021. 04. 11

Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi eljárás helyi szabályairól szóló 3/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2021.04.10.

Felsővadász Községi Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2021. április 9-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. április 11. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.